Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành lần thứ 4 liên tiếp

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố quyết định giảm loạt lãi suất điều hành, áp dụng từ ngày 19/6/2023. Đây là lần thứ tư trong năm 2023 các mức lãi suất điều hành được giảm để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.


Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 3,5%/năm xuống 3,0%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,0%/năm xuống 4,75%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,25%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định điều chỉnh mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ mức 4,5%/năm xuống 4,0%/năm; riêng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Việc điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh.

Với lần giảm này, tính từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước có 4 lần giảm trần lãi suất huy động. Trong đó riêng tháng 3/2023, Ngân hàng Nhà nước có hai lần giảm lãi suất. Tiếp theo vào đầu tháng 4/2023, trần lãi suất từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 6% về 5,5% một năm, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ 1% về 0,5% một năm. Đến cuối tháng 5/2023, trần lãi suất từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm tiếp 0,5% xuống 5% một năm.

Mỹ Cảnh 
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét