Techcombank - những kết quả ấn tượng chưa từng có

Techcombank vừa tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021. Báo cáo cho thấy, Techcombank đã trải qua một năm đại dịch với những kết quả ấn tượng chưa từng có. Ngân hàng đã đạt 15,8 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 27 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng lần lượt 23,1% và 28,4% so với năm 2019.


Cùng với kết quả ấn tượng về lợi nhuận trước thuế 15,8 nghìn tỷ đồng và doanh thu 27 nghìn tỷ đồng, Techcombank đạt tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đứng đầu ngành ngân hàng, đạt mức 3,1% và 46,1%. Techcombank vẫn duy trì được vị thế vốn hàng đầu với tỷ lệ an toàn vốn đạt 16,1%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,5%, thấp nhất trong hệ thống và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện lên tới 171,0% vào thời điểm cuối năm 2020. Kết quả này khẳng định chất lượng tài sản lành mạnh và chiến lược quản trị rủi ro thận trọng của ngân hàng.

Các cổ đông của Techcombank đồng thuận cao với kế hoạch giữ lại lợi nhuận để tiếp tục tạo đà tăng trưởng trong tương lai. ĐHĐCĐ đã thông qua Kế hoạch Kinh doanh 2021 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 19,8 nghìn tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2020. Dư nợ tín dụng của ngân hàng dự kiến đạt 356.199 tỷ đồng, tăng trưởng 12,0% so với 2020, hoặc cao hơn trong mức quy định cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Tiền gửi của khách hàng được kì vọng đạt 334.291 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 14,7% hoặc cao hơn, phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế của Ngân hàng trong khuôn khổ Quản lý cân đối Tài sản có – Tài sản nợ của Ngân hàng. Techcombank có kế hoạch kiểm soát nợ xấu dưới 2,0%, tiếp tục duy trì quản trị rủi ro chặt chẽ.

Techcombank cũng đã báo cáo cổ đông việc tăng vốn điều lệ lên 35.109 tỷ đồng, tăng thêm 0,17%, với kế hoạch phát hành 6,0 triệu cổ phiếu trong Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động.

ĐHĐCĐ cũng nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Techcombank, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát để phù hợp với Luật Chứng khoán Sửa đổi 2019 và việc triển khai phát hành cổ phiếu mới trong Chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động như nêu trên.

Trong ĐHĐCĐ năm 2021, Techcombank đã chia sẻ về chiến lược 5 năm cho giai đoạn 2021-2025 đồng thời cập nhật Tầm nhìn – Sứ mệnh mới của Ngân hàng. Theo đó tầm nhìn mới được đề ra là Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống, thúc đẩy mỗi người khai phá tiềm năng và bản lĩnh hành động cho những điều vượt trội. Ngân hàng cũng có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư nền tảng để tạo ra các mô hình kinh doanh phù hợp với tầm nhìn – sứ mệnh mới này. Techcombank sẽ tập trung vào các nguồn có thể tạo lợi nhuận lớn nhất như tiền gửi không kỳ hạn (CASA), cho vay mua nhà, chuỗi giá trị bất động sản và quản lý gia sản (gồm trái phiếu, quỹ đầu tư, Bảo Lộc, bảo hiểm, v.v.), đồng thời vẫn tiếp tục đa dạng hóa vào các lĩnh vực khác để tối ưu hóa lợi nhuận - rủi ro và cho phép Ngân hàng có thể tham gia vào những cơ hội mới. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Techcombank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng vốn hóa 20 tỷ đô với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở khoảng 20%, tỷ lệ thu nhập từ phí (NFI/TOI) đạt 30% và tỷ lệ CASA là 55%.

Các thông tin chi tiết về kết quả và hoạt động của Ngân hàng trong năm 2020, cũng như trọng tâm trong năm 2021 được nêu trong Báo cáo của Ban lãnh đạo đăng trên website của Ngân hàng tại đây.

Minh Tú
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét