Ngân hàng sẽ không được thu phí giao dịch ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/5/2021 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-NHNN.


Theo Thông tư 02/2021/TT-NHNN, tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn. Thông tư quy định rõ ba phương thức giao dịch gồm giao dịch ngoại tệ được thực hiện thông qua giao dịch trực tiếp; giao dịch qua các phương tiện giao dịch bao gồm điện thoại và giao dịch qua phương tiện điện tử.

Đối với giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn của nhà đầu tư nước ngoài, khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn với tổ chức tín dụng được phép, nhà đầu tư nước ngoài phải cung cấp chứng từ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu Chính phủ, đảm bảo giá trị và kỳ hạn của giao dịch ngoại tệ không vượt quá giá mua và kỳ hạn còn lại của trái phiếu Chính phủ đó.

Trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày thực hiện giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn, nhà đầu tư nước ngoài phải cung cấp bổ sung chứng từ phong tỏa tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với trái phiếu Chính phủ nêu trên để giao dịch kỳ hạn đã ký kết có hiệu lực.

Trong vòng 2 ngày làm việc trước ngày đến hạn của giao dịch kỳ hạn, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu tiếp tục phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu, tổ chức tín dụng được phép và khách hàng được thực hiện giao dịch hoán đổi để kéo dài kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn đã ký.

Tổ chức tín dụng được phép phải đảm bảo kỳ hạn của giao dịch hoán đổi này và các giao dịch hoán đổi kế tiếp (nếu có) không vượt quá kỳ hạn còn lại của trái phiếu phong tỏa. Tổng kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn và các giao dịch hoán đổi không được vượt quá kỳ hạn của trái phiếu phong tỏa. Đặc biệt, tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ.

Thu Thủy
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét