Doanh nghiệp phải báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa

Từ ngày 28/6/2021, doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quản phê duyệt theo quy định.


Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT về hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2021.

Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quản phê duyệt.

Nội dung báo cáo gồm: Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất; diện tích sử dụng đất theo từng hình thức gồm: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhà nước giao đất, cho thuê đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần; Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm; đất do nhận chuyển nhượng hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân khác.

Cùng với đó, doanh nghiệp phải nêu rõ thời hạn sử dụng đất (thời hạn lâu dài, thời hạn sử dụng đất còn lại đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn); diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (nêu rõ lý do chưa được cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và kiến nghị); diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất đã giao, cho thuê, cho mượn, góp vốn, liên doanh, liên kết, hợp tác không đúng quy định của pháp luật; diện tích đất có tranh chấp, lấn, chiếm; các trường hợp khác (nếu có); diện tích không được đưa vào sử dụng. Trên cơ sở hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa, các doanh nghiệp nhà nước đề xuất so sánh, đối chiếu.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất bao gồm cả đất của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp dưới, doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập sở hữu 100% vốn điều lệ đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

Các đơn vị này đề xuất phương án sử dụng đất; so sánh, đối chiếu phương án sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có), phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công...

Lệ Thủy
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét