Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5.340 tỷ đồng

Theo thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý I/2021 vừa được Bộ Tài chính công bố, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I/2021 là 5.340,068 tỷ đồng.


Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý I/2021.

Theo đó, tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý I/2021 (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2021) là 62,234 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý I/2021 là 3.936,486 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý I/2021 là 5,049 tỷ đồng. Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I/2021 là 5.340,068 tỷ đồng. Trước đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 9.234,614 tỷ đồng.

Thu Thủy
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét