ABBANK tăng vốn lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm 2021

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm nay tại Đại hội đồng cổ đông 2021, đồng thời cũng thống nhất đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1.973 tỷ đồng và nhiều quyết sách quan trọng khác trong giai đoạn 2021 – 2025.


Cụ thể, ABBANK thông báo kế hoạch kinh doanh 2021 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản, bao gồm: Tổng tài sản đạt 120.217 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2020); Lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng (tăng 44% so với thực hiện năm 2020); duy trì tỷ suất RoE ở mức 16,9%, RoA: 1,3% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội cũng đã thông qua lộ trình tăng vốn theo hai đợt với tổng mức tăng 64,7% so với thời điểm 31/12/2020 với tỉ lệ 100% phiếu thuận. Theo đó, vốn điều lệ của ABBANK sẽ tăng từ hơn 5.700 tỷ đồng hiện nay lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Số vốn tăng thêm này sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của ngân hàng trong 2021 và giai đoạn trung hạn 2021-2025 (đặc biệt là phát triển kênh kinh doanh trên nền tảng số).

Kế hoạch kinh doanh trong 5 năm tới (2021-2025) Ngân hàng hướng đến nằm trong Top 8 ngân hàng tư nhân có ROE tốt nhất; tập khách hàng của ABBANK sẽ có khoảng 2 triệu khách hàng hoạt động; và thu từ hoạt động dịch vụ chiếm 20% trở lên, thu từ hoạt động mảng khách hàng cá nhân phải chiếm từ 70% trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu này, ABBANK sẽ tập trung số hóa Ngân hàng, đầu tư phát triển sản phẩm chuyên biệt, sản phẩm đục lỗ, hướng tới khai thác sâu các cộng đồng khách hàng sử dụng dịch vụ liên quan đến bảo lãnh, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, bảo hiểm, trái phiếu, các khách hàng truyền thống trong ngành Điện...

Nguyên Vũ
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét