Dự thảo quy định việc ngân hàng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.


Dự thảo thông tư này quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp trong lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Dự thảo thông tư này không quy định việc mua, bán trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; mua, bán trái phiếu do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành; mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức chiết khấu; mua, bán có kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trường quốc tế.

Trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện giao dịch mua, bán

Trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện giao dịch mua, bán phải đáp ứng đủ các tiêu chí:

1. Là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Được phát hành bằng đồng Việt Nam.

3. Thuộc quyền sở hữu của bên bán, không có tranh chấp, không trong tình trạng đang bị cầm cố, thế chấp, bảo đảm cho nghĩa vụ khác; không nằm trong tình trạng đang mua bán có kỳ hạn, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá; chưa đến ngày đáo hạn; được phép giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán trái phiếu doanh nghiệp là đồng Việt Nam.

Giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp

Tổng số dư mua trái phiếu doanh nghiệp được tính vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó phát hành theo quy định tại Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng quy định cụ thể các giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp: mua trái phiếu của một doanh nghiệp phát hành; mua trái phiếu của doanh nghiệp phát hành và doanh nghiệp liên quan phát hành; mua trái phiếu doanh nghiệp có bảo đảm, không có bảo đảm; mua trái phiếu doanh nghiệp với mục đích sẵn sàng để bán, kinh doanh và giữ đến ngày đáo hạn.

Thiên Long
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét