Dự kiến tăng hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng/cá nhân

Chính phủ vừa đưa ra dự thảo lấy ý kiến Quyết định tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng.

Dự kiến tăng hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng/cá nhân

Theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 125 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm này cao hơn mức hiện tại 50 triệu đồng. Theo Quyết định 21 của Thủ tướng chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng. Quy định này được áp dụng từ ngày 5.8.2017 đến nay.

Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi việt Nam (BHTGVN) đang bảo hiểm cho khoảng 5,4 triệu tỉ đồng tiền gửi của người gửi tiền. Trong năm 2019, BHTGVN không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tính đến cuối năm 2019, có 1.282 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã, 1.182 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô. Trong năm 2019, BHTGVN thực hiện cấp mới 1 chứng nhận, cấp lại 3 chứng nhận và cấp 576 bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, thu hồi 1 chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của các tổ chức tham gia.

Tính đến thời điểm 31.12.2019, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã được đầu tư là 56.736,5 tỉ đồng, tăng 20,77% so với năm 2018. Doanh thu hoạt động đầu tư vốn đối với các khoản đầu tư đạt 101,55% kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao.

P.V
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét